Historie

De Vuursteen is opgericht in 1987 , het initiatief hiervoor is genomen door toenmalige burgermeester H.Kaiser die alle ondernemers uitnodigde voor een op te richten ondernemers platform ( in cafe Weustenraad). Het doel van het ondernemersplatform zou een snellere en gemakkelijke communicatie zijn met de gemeenten, Om dit te verwezenlijken was zijn advies dan ook om in iedere kern een ondernemers vereniging op te richten. Met die boodschap zijn wij naar huis gegaan en werden de ondernemers telefonisch opgeroepen om te kijken of er voldoende interesse

was voor een op te richten vereniging , immers aan de vergadering van de Gemeente waren slechts enkele ondernemers aanwezig. De eerste vergadering werd bijgewoond door vijftien ondernemers, de reacties waren positief en er werd voorgesteld om een bestuur en een naam te kiezen voor de volgende bijeenkomst. Voor het eerste bestuur stelde volgende ondernemers spontaan ter beschikking:

Fr. Knaapen voorzitter
A. Klignet secretaris
D. Pinckaers penningmeester
H. Prevoo bestuurslid ( namens stichting slim )

De volgende vergadering werden er verschillende namen op de tafel gegooid met als uit eindelijk de beste naam D\'R Vuurstein om deze naam refereerde naar de vuursteen mijnen waar duizende jaren geleden ook al handel werd gedreven in deze omgeving. Vervolgens werden er een thema naar voren gebracht en een afgevaardigde voor het ondernemers platform ( Fr. Pittie). Er werd gezocht naar nieuwe leden, en de doelstelling ven de verening. Deze werd in de loop der jaren ook aangepast maar de grote lijnen zijn hetzelfde gebleven.

Doelstellingen
- Onderling contact door middel van thema avonden
- Sociale functie vervullen voor de gemeenschappen (Eckelrade & Sint Geertruid)
- Netwerk opbouwen
- Bij problemen of voorstellen gezamelijk naar buiten treden naar overheid

Activiteiten
- Jaarvergadering
- Thema avond
- Bedrijvenbezoek
- Feestavond

Sociale activiteiten

- Dorpsversiering door middel van bloemen
- Feestverlichting
- Gezamelijke advertenties
- Donatie aan culturele activiteiten
- Bezoek gezamenlijke receptie en donatie van desbetreffende vereniging

Zoek een bedrijf